Friday, January 27, 2012

بیخبری از وضعیت مرضیه رسولی ادامه دارد

نزدیکان مرضیه رسولی می گویند نزدیک به ۱۰ روز است که اعضای خانواده او هر روز به دادسرای اوین مراجعه می کنند اما هیچ یک از مسوولان توضیحی در مورد وضعیت خانم رسولی نمی دهند.

خانواده مرضیه رسولی با اعلام نگرانی نسبت به سلامتی این روزنامه نگار از مقامات قضایی خواسته اند که آنها را از وضعیت وی آگاه کنند.

مرضیه رسولی بعد از اولین تماسش که دقایقی پس از بازداشت انجام شد تا امروز هیچ گونه تماسی با خانواده اش نداشته. در پیگیری های انجام شده هم مسوولان زندان به اعضای خانواده او پاسخی نمی دهند.

به گفته نزدیکان خانواده رسولی، مادر این روزنامه نگار، بیمار است و از بازداشت فرزندش بی اطلاع است. اعضای خانواده نگرانند که غیبت طولانی و بیخبری از مرضیه رسولی وضعیت مادرشان را وخیم تر کند.

مرضیه رسولی، روزنامه نگاری که در بسیاری از روزنامه های اصلاح طلب کار کرده؛ پس از توقیف روزنامه اعتماد
بیکار شده بود. او نیمه شب ۲۷ دی ماه پس از بازرسی کامل از منزلش بدون هیچ توضیحی بازداشت و به بند دوالف زندان اوین که تحت نظارت سپاه پاسدارن است منتقل شد.

No comments:

Post a Comment