Tuesday, January 24, 2012

صدور قرار بازداشت موقت برای پرستو دوکوهکی


مقامات دادسرای اوین از صدور قرار بازداشت موقت برای پرستو دوکوهکی خبر دادند.


به گفته یکی از نزدیکان خانواده دوکوهکی مسوولان دادسرا
در آخرین پیگیری ها از صدور قرار بازداشت موقت توسط قاضی شعبه پنجم داسرا برای ادامه تحقیقات در پرونده خبر داده اند.

 خانواده این وبلاگ نویس در ادامه پیگیری های خود، روز دوشنبه به دادستانی تهران مراجعه کردند که پس از ملاقات با معاون دادستان و توضیح شرایط پیش آمده و نگرانی نسبت به سلامت روحی عزیزشان توانستند برای ملاقات با بازپرس پرونده نامه ای از این مقام قضایی دریافت و برای پیگیری بیشتر وضعیت پرستو دوکوهکی به دادسرای اوین مراجعه کنند.


اما به گفته یکی از نزدیکان این خانواده مقامات دادسرای اوین با وجود نامه رسمی معاون دادستان شرایط ملاقات با قاضی شعبه پنجم را فراهم نکردند و گفتند: برای پرستو دوکوهکی قرار بازداشت موقت صادر شده و تحقیقات در پرونده ادامه دارد, بنابراین موضوعی نیست که قاضی بخواهد با خانواده زندانی ملاقات کند.


از وضعیت مرضیه رسولی دیگر روزنامه نگار زندانی در بند دو الف زندان اوین هیچ اطلاع جدیدی در دست نیست.

No comments:

Post a Comment