Thursday, January 26, 2012

اعتراض بنیاد شریعتی به بازداشت پرستو دوکوهکی

بنیاد فرهنگی شریعتی در اطلاعیه ای مطبوعاتی به دستگیری پرستو دوکوهکی، از همکاران این بنیاد، اعتراض کرده و خواستار «آزادی فوری» او شده است. متن این اطلاعیه که در صفحه فیس-بوک احسان شریعتی، استاد دانشگاه و فرزند ارشد علی شریعتی، منتشر شده به شرح زیر است:

بنام خدا

بیش از یک هفته از بازداشت همکار ما خانم پرستو دوکوهکی می گذرد، بی آن که موارد اتهام و موقعیت فعلی و آتی ایشان اعلام شده باشد. در گذشته نیز حادثه مشابهی در مورد یکی دیگر از همکاران ما، آقای محمد حیدری، روی داده بود. بنیاد شریعتی بدینوسیله مراتب نگرانی و اعتراض خود را نسبت به تداوم چنین رویکردهایی اعلام می دارد و خواستار پیگیری پرونده از مجاری قانونی و آزادی فوری پرستو دوکوهکی می باشد.

تهران، ۶ بهمن ۱۳۹۰
روابط عمومی «بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی»

No comments:

Post a Comment