Sunday, February 26, 2012

پرستو دوکوهکی با قرار وثیقه آزاد شد

پرستو دوکوهکی، وبلاگ نویس زندانی که نزدیک به پنجاه روز در سلولهای انفرادی سپاه پاسداران زندانی شده بود، امروز با وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

خانم دوکوهکی در بند دو الف زندان اوین از سوی ماموران امنیتی سپاه پاسداران تحت فشار شدید بوده که به دروغ به همکاری با بی‌بی‌سی فارسی اعتراف کند.

ما از تمام افراد و سازمانهایی که با اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت پرستو به آزادی او کمک کردند تشکر می کنیم.

No comments:

Post a Comment