Thursday, February 02, 2012

فشار بر دوکوهکی و رسولی برای اعتراف دروغ به همکاری با بی‌بی‌سی فارسی

پرستو دوکوهکی و مرضیه رسولی دو روزنامه نگار دستگیر شده توسط سپاه پاسداران، تحت فشار شدید برای اعتراف دروغ به همکاری با بی بی سی فارسی هستند.

بر اساس اخبار موثق از داخل زندان اوین این دو روزنامه نگار که از لحظه بازداشت در سلول انفرادی به سر می برند، قرار است در پروژه از پیش طراحی شده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دروغ به جاسوسی و همکاری با بی بی سی اعتراف کنند. رسولی و دوکوهکی به دلیل اعتراف نکردن به سناریو ماموران امنیتی روزهای متوالی است که در سلول انفرادی در بند دو-الف که تحت کنترل سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است رها شده اند.
سپاه پاسداران ایران بارها از زندانیان سیاسی اعتراف های تلویزیونی تحت فشار و شکنجه گرفته است.

پرستو دوکوهکی ۲۵ دی ماه در پی ورود ماموران امنیتی در خانه خود بازداشت شد. مرضیه رسولی نیز دو روز پس از دوکوهکی به شکلی مشابه بازداشت شد. او در این مدت تنها دو بار به خانواده خود تلفن کرده است.

با وجود آن که بیش از دو هفته از دستگیری دوکوهکی و رسولی می گذرد، مقام های قضایی تا کنون هیچ توضیحی به خانواده های این دو روزنامه نگار نداده و امکان ملاقات با قاضی پرونده را نیز به رغم پیگیری مکرر ایشان فراهم نکرده اند. دو روز پیشتر، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی از وضعیت پرستو دوکوهکی و مرضیه رسولی گفت «برای اعلام اسامی و نوع اتهام مشکل قانونی وجود دارد» و «در صورت نیاز دادستان تهران اطلاع رسانی می کند.»

No comments:

Post a Comment