Monday, February 27, 2012

مرضیه رسولی با وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد


مرضیه رسولی، روزنامه‌نگار زندانی که نزدیک به پنجاه روز در سلولهای انفرادی سپاه پاسداران زندانی شده بود، امروز با وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

خانم رسولی در بند دو الف زندان اوین از سوی ماموران امنیتی سپاه پاسداران تحت فشار شدید بوده که به دروغ به همکاری با بی‌بی‌سی فارسی اعتراف کند.

ما از تمام افراد و سازمانهایی که با اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت مرضیه به آزادی او کمک کردند تشکر می کنیم.


No comments:

Post a Comment